Akredytacja dla Instytucji Otoczenia Biznesu

Akredytacja dla Instytucji Otoczenia Biznesu

Niezmiernie miło nam poinformować Państwa, że Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. uzyskało 11 września br. Akredytację dla Instytucji Otoczenia Biznesu w zakresie świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP z województwa pomorskiego 

w ramach projektu SPEKTRUM.

 

SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

 

Więcej informacji o możliwości ubiegania się o dofinansowanie znajdziecie Państwo w broszurze do pobrania poniżej, lub na stronie Agencji Rozwoju Pomorza  S.A. pod linkiem:

https://www.arp.gda.pl/1998,spektrum-pomorski-system-uslug-doradczych

 

Wykonamy dla Państwa między innymi takie usługi, jak:

  • audyt organizacyjny,
  • formułowanie procedur, standardów (w tym np. opracowanie polityki rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów),
  • doradztwo w zakresie zarządzania personelem,
  • ocena opłacalności inwestycji, wyceny - doradztwo związane z analizą finansową planów inwestycyjnych firmy,
  • wycena środków trwałych, zorganizowanych części przedsiębiorstw,
  • analiza due diligence;

Zapraszamy do współpracy.