Doświadczenie

Biuro Audytu i Rachunkowości "PROMAR" Sp. z o.o. została zawiązana w 1993 roku z inicjatywy Teresy Stańskiej - biegłego rewidenta i Karola Radeckiego - radcy prawnego i adwokata pod nazwą Biuro Ekonomiczno – Prawne „Promar”

Sp. z o.o.. Spółka została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawoz¬dań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 31 maja 1993r. pod numerem 231.


20 lat istnienia na rynku zaowocowało zdobyciem zaufania klientów oraz doświadczenia w zakresie : badania sprawozdań finansowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych i usług kadrowo- płacowych, audytów projektów unijnych, audytów wewnętrznych oraz ekspertyz ekonomiczno-finansowych w następujących branżach:

 

Budownictwo
rozwiń
Transport i Spedycja
rozwiń
Handel
rozwiń
Usługi
rozwiń
Produkcja
rozwiń
Kultura
rozwiń
Wodociągi i Kanalizacja
rozwiń
Wydobywcza, kopalnie, kruszywa
rozwiń
Poręczenia Kredytowe
rozwiń
Komunikacja
rozwiń