Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy wg przepisów polskich oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej wykorzystując wiedzę z zakresu poszczególnych branż i sektorów gospodarki.

 

W ramach usług audytorskich oferujemy:

  • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości,
  • audyt projektów finansowanych ze środków unijnych,
  • audyt wewnętrzny, w tym dla jednostek sektora publicznego,
  • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej na potrzeby konsolidacji grupy,
  • przeglądy due dilligence,
  • badanie środków unijnych.