Zapraszamy do odbycia aplikacji

Biuro Audytu i Rachunkowości Promar Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni,

ul. Władysława IV 43, zaprasza Kandydatów na biegłych rewidentów do odbycia aplikacji w naszym Biurze.

 

Umożliwiliśmy już 35 osobom uzyskanie tytułu biegłego rewidenta. Współpracujemy z osobami zatrudnionymi w innych jednostkach (aplikacja zewnętrzna, na podstawie umowy o aplikację i umów cywilno-prawnych),

jak również zatrudniamy aplikantów na podstawie umowy o pracę.

 

Poszukujemy otwartych, chętnych do nauki osób, z którymi chcemy się podzielić naszym bogatym 22-letnim doświadczeniem.

Chętnych zapraszamy do kontaktu z Zarządem Biura:

Prezes Zarządu Pani Agnieszka Kaim – Tel. 603 398 386, mail: a.kaim@promar-bep.pl

Wiceprezes Zarządu Pani Agata Frąc – Tel. 502 099 927, mail: a.frac@promar-bep.pl