Zmiana nazwy Spółki

W dniu 15.02.2013 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmianę nazwy podmiotu audytorskiego, która przyjęła brzmienie Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o.