Zmiana Wiceprezesa

Szanowni Państwo,
Informujemy, że z dniem 1 lipca 2013 roku do zarządu Biura Audytu i Rachunkowości
PROMAR Sp. z o.o. na stanowisko Wiceprezesa została powołana Pani Agnieszka Kaim.

Jednocześnie informujemy, iż Pan Janusz Zbiciński złożył oświadczenie o rezygnacji
z funkcji Wiceprezesa zarządu Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. i z dniem
30 czerwca 2013 roku przestał pełnić tę funkcję.
Pan Janusz Zbiciński pozostaje z nami w ścisłej współpracy jako biegły rewident.

Pragniemy podziękować Panu Januszowi Zbicińskiemu za pracę na rzecz rozwoju Spółki
oraz życzymy wielu sukcesów w jego kolejnych wyzwaniach zawodowych.

Prezes Zarządu
Teresa Stańska