ZMIANA ZARZĄDU SPÓŁKI

Szanowni Państwo ,

 

Po dwudziestu dwóch latach kierowania Biurem Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o w Gdyni (pierwsza  nazwa Biuro Ekonomiczno- Prawne PROMAR Sp. z o.o) nadszedł czas  przekazania ”steru” młodszemu pokoleniu.

Z dniem 30.06.2015 r. stanowisko Prezesa Zarządu obejmuje dotychczasowa  Wiceprezes Zarządu Pani Agnieszka Kaim  - biegły  rewident nr ewidencyjny 12990, natomiast na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powołana zostaje Pani Agata Frąc -  dotychczas Dyrektor Biura Rachunkowego naszej spółki. Bezpośredni kontakt: do Pani Agnieszki Kaim – 603 398 386; do Pani Agaty Frąc – 502 099 927.

 

Serdecznie  Państwu dziękuję za życzliwą i owocną współpracę oraz znakomite relacje biznesowe.                                  

Szczególnie serdecznie dziękuję za okazaną życzliwość i przyjazną atmosferę naszych kontaktów zawodowych oraz za osobiste sympatyczne relacje z Państwem.

Liczę na dalszą współpracę Państwa z nowym Zarządem. Jestem przekonana, że powierzam prowadzenie spraw naszej spółki i Klientów odpowiedzialnym i profesjonalnym  Koleżankom.

Jednocześnie informuję, że pozostaję w dalszym ciągu współudziałowcem  Spółki i będę z nią  współpracować  w zakresie świadczonych przez Spółkę usług.

Mój adres  mailowy i nr telefonu 601 635 830  pozostają bez zmian.

Korzystając z okazji -   życzę  Państwu pomyślności zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym oraz odważnych marzeń i powodzenia w ich realizacji.

 

Z poważaniem

Teresa Stańska